Οι ιθαγενείς αμερικανικές φυλές άρχισαν να κατασκευάζουν κοσμήματα για προσωπική στολιδιά πριν από 10 χιλιάδες χρόνια, ως μέσο οπτικής παρουσίασης της ατομικότητας, της κατάταξης και της ιστ… Read More


The usage of the fourth finger in the left hand (the 'ring finger') is linked with an aged belief the remaining hand's ring finger is connected by a vein directly to the center: the vena amoris or vein of affection.Free Shipping Each individual purchase is qualified for free shipping — on the list of approaches we offer the absolute best benefit.… Read More


Who at any time says that extras are only for Ladies may have missed that Adult males's jewelry looks downright stylish, as well. In the a long time, It appears as if the notion that the one group That ought to wear jewellery pieces are Girls has diminished. A growing number of Adult males are making the most of guys' jewellery items. What include… Read More


Στο εργαστήριο κοσμημάτων VisionGold.org σας προσφέρουμε ελληνικά κοσμήματα κατασκευασμένα με τέχνη και μεράκι σε υπέροχα σχέδια από τις πλούσιες συλλογές μας με κοσμήματα. Κάντε online τις αγορές σα… Read More